Παρασκευή, 8 Μαΐου 2009

ΠΤΩΧΕΥΣΗ/ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ/2ο

ΠΡΟΣ ΤΟ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(Διά του Προϊσταμένου της Φ.Α.Ε. …….)
Α Ι Τ Η Σ Η

Της α.ε. με την επωνυμία «ΑΛΦΑ Α.Ε.» που εδρεύει στ.. …………., οδός …………., αρ. … και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ. …………… Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ……………….).

_____________________________________________

Όπως σας είναι γνωστό, με βάση την με αριθμό 00.000/00.00.0000 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ….. (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), διατάχθηκε για μένα το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής των άρθρων 99 και επ. του Ν. 3588 και ορίστηκε για το σκοπό αυτό πραγματογνώμονας – μεσολαβητής.

Ακόμη, σας είναι γνωστό ότι με βάση το άρθρο 102 του ίδιου νόμου (σ.σ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ).

Η εταιρεία μου είναι οικονομικά βιώσιμη και η προσωρινή οικονομική της δυσπραγία είναι βέβαιο ότι θα υπερκεραστεί με τη σύμπραξη των πιστωτών της, που συνίσταται στον περιορισμό των απαιτήσεων και τον διακανονισμό καταβολής τους.

Ενόψει της κοινωνικής σημασίας της επιχείρησής μου, το Ελληνικό Δημόσιο έχει άμεσο συμφέρον να συμμετάσχει στη συμφωνία συνδιαλλαγής και για τον λόγο αυτόν ζητώ να αποφασίσετε τη μείωση των απαιτήσεών σας με τον εξής τρόπο:

1) Να διαγράψετε όλες τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των οφειλών μου προς εσάς.

2) Να περιορισθούν οι απαιτήσεις σας στο κεφάλαιο κατά ποσοστό (σ.σ. Π.Χ. 30% ή 40% κλπ).

3) Να ρυθμίσετε την καταβολή της προκύπτουσας οφειλής μου σε …. ισόποσες και άτοκες μηνιαίες δόσεις (σ.σ. Π.Χ. 120, 150 κλπ).

Δεδομένου του ελάχιστου χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από τον νόμο για την επίτευξη συμφωνίας συνδιαλλαγής παρακαλώ για την δυνατό συντομότερη απόφασή σας.

Συγχρόνως και μέχρι την εξέταση της παρούσας και την λήψη απόφασης, υποβάλλω αίτημα χορήγησης στην εταιρεία μου φορολογικής ενημερότητας, ώστε να εξασφαλίσω την εύρυθμη λειτουργία της και την ολοκλήρωση της συμφωνίας μου με τους πιστωτές μου.

…. 00.00.0000

Η ΑΙΤΟΥΣΑ

Διά του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

(σ.σ.1 ΙΔΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Ι.Κ.Α.)

(σ.σ.2 ΙΔΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: