Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2009

ΠΟΙΝΙΚΟ-ΑΠΕΛΑΣΗ-ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ-565 ΚΠΔ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ …………………
ΔΙΑ ΤΟΥ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ …………………..
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ (565 ΚΠΔ)
Ο. (O.) συζύγου Β. Γ., το γένος Μ. (M) Π. (P.) και Λ. (L.) Μ. (M.), κατοίκου …………….., Τ……. 3, κατόχου του με αριθμό …. 1……../00.00.00 Διαβατηρίου ……………………...
____________________________________________
Με την με αριθμό ……../0000 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ……………., όπως προκύπτει από τη σχετική απόφαση που προσκομίζω και επικαλούμαι («1»), καταδικάσθηκα ερήμην σε ποινή φυλάκισης 30 ημερών, χρηματική ποινή 50.000 δραχμών για παράβαση του άρθρου 33 § 7 α’, γ’ του Ν. 1975/1991, δηλαδή για εργασία χωρίς την σχετική άδεια εργασίας και με την ίδια απόφαση διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης της ποινής και η απέλασή μου από την χώρα.
Η ανωτέρω αμετάκλητη απόφαση ουδέποτε εκτελέστηκε, αλλά εγώ ανεχώρησα οικειοθελώς στην πατρίδα μου ………………….
Στις 00.00.0000 παντρεύτηκα στο ………….. της ………….. με πολιτικό γάμο τον Έλληνα υπήκοο Β. Γ., όπως προκύπτει από το σχετικό πιστοποιητικό που προσκομίζω και επικαλούμαι («2»), γάμος ο οποίος δηλώθηκε στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών στις 00.00.00, όπως προκύπτει από το σχετικό πιστοποιητικό που προσκομίζω και επικαλούμαι («3»).
Στη συνέχεια, μετά από αίτησή μου προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης – Διεύθυνση Απονομής Χάριτος και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας – Τμήμα Ειδικών Ποινικών Υποθέσεων, με την οποία ζητούσα να μου δοθεί η δυνατότητα επανόδου μου στη χώρα προκειμένου να συμβιώσω με τον σύζυγό μου, εκδόθηκε η με αριθμό πρωτ. 00000 υπόθ. 000/00.00.0000 απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με την οποία μου επετράπη να επιστρέψω στην Ελλάδα και να παραμείνω για διάστημα δύο ετών, όπως προκύπτει από τη σχετική απόφαση που προσκομίζω και επικαλούμαι («4»).
Μετά από νέα αίτησή μου προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης – Διεύθυνση Απονομής Χάριτος και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας – Τμήμα Ειδικών Ποινικών Υποθέσεων, με την οποία ζητούσα να παραταθεί η δυνατότητα επανόδου μου στη χώρα προκειμένου να συμβιώσω με τον σύζυγό μου, εκδόθηκε η με αριθμό πρωτ. 000000 υπόθ. 000/00.00.0000 απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με την οποία παρετάθη το δικαίωμά μου παραμονής στην Ελλάδα για διάστημα άλλων δύο ετών, όπως προκύπτει από τη σχετική απόφαση που προσκομίζω και επικαλούμαι («5»).
Τέλος, μετά από νέα αίτησή μου προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης – Διεύθυνση Απονομής Χάριτος και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας – Τμήμα Ειδικών Ποινικών Υποθέσεων, με την οποία ζητούσα να παραταθεί η δυνατότητα επανόδου μου στη χώρα προκειμένου να συμβιώσω με τον σύζυγό μου, εκδόθηκε η με αριθμό πρωτ. 0000000 υπόθ. 000/00.00.0000 απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με την οποία παρετάθη το δικαίωμά μου παραμονής στην Ελλάδα για διάστημα ακόμη τριών ετών, όπως προκύπτει από τη σχετική απόφαση που προσκομίζω και επικαλούμαι («6»).
Κατ΄ έτος 2003, εκδόθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών …………….. το με αριθμό πρωτ. 000/00.00.0000 έγγραφο, με το οποίο ζητούσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών από την Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών ……………….. και σε εκτέλεση της προαναφερθείσας απόφασης (0000/0000) την απέλασή μου από την Ελλάδα, όπως προκύπτει από το έγγραφο που προσκομίζω και επικαλούμαι («6 Α»). Η απέλασή μου αυτή ουδέποτε πραγματοποιήθηκε, αφού υπήρχαν τα ανωτέρω έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Συγχρόνως, καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής μου στην Ελλάδα, λάμβανα κανονικά άδειες διαμονής, σύμφωνα με τον νόμο και έτσι έλαβα από τις αρμόδιες αρχές τις εξής άδειες διαμονής που προσκομίζω και επικαλούμαι:
α) Άδεια διαμονής 00.00.0000 («7»)
β) Άδεια διαμονής, ως σύζυγος Έλληνα (βινιέτα στο διαβατήριό μου GR 000000) διάρκειας από 00.00.0000 έως 00.00.0000 («8»)
γ) Άδεια διαμονής, ως σύζυγος Έλληνα (βινιέτα στο διαβατήριό μου GR 00000000) διάρκειας από 00.00.0000 έως 00.00.0000 («9»)
δ) Άδεια διαμονής, ως σύζυγος Έλληνα (βινιέτα στο διαβατήριό μου GR 0000000) διάρκειας από 00.00.0000 έως 00.00.0000 («10»).
Κατά την διάρκεια της διαμονής μου στην Ελλάδα, παρακολούθησα το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστήμιου ……….. και στις εξετάσεις επάρκειας για την ελληνική γλώσσα έλαβα βαθμό 10 (άριστα) και τη δυνατότητα να παρακολουθήσω πανεπιστημιακά μαθήματα, ενώ συγχρόνως, μετά από εξετάσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έλαβα το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας με επίδοση «λίαν καλώς» όπως προκύπτει από τα πιστοποιητικά που προσκομίζω («11» και «12»).
Συγχρόνως τον Οκτώβριο 0000 ενεγράφην στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ……………. – ΤΜΗΜΑ ………………… ΣΠΟΥΔΩΝ, και μετά από κανονικές σπουδές αξιώθηκα του πτυχίου με βαθμό «Λίαν Καλώς», όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο έγγραφο («13»).
Ήδη από την ημερομηνία γάμου μου και μετά είμαι γραμμένη, ως σύζυγος Έλληνα πολίτη, στο Δημοτολόγιο του Δήμου ……….., όπως προκύπτει από το σχετικό Πιστοποιητικό του Δήμου, που προσκομίζω και επικαλούμαι («14»).
Τέλος, στις 00.00.0000 γέννησα εδώ στ. ………… το αβάπτιστο ακόμη θήλυ τέκνο μας με το επώνυμο «Γ.», το οποίο ενεγράφη και αυτό στα σχετικά δημοτολόγια του Δήμου ……….., όπως προκύπτει από το παραπάνω Πιστοποιητικό Γέννησης του Δήμου ……….. («14»), αλλά και από το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου …………, όπου ενεγράφη στην μερίδα μας, που προσκομίζω και επικαλούμαι («15»).
Όλα αυτά τα έτη νόμιμης διαμονής μου στην Ελλάδα, εργάστηκα, έχοντας αποκτήσει ΑΦΜ, υπέβαλα σχετικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος, όπως προκύπτει από τα εκκαθαριστικά που προσκομίζω και επικαλούμαι.
Από όλα τα παραπάνω σαφέστατα προκύπτει ότι δεν είμαι επικίνδυνη για την ημεδαπή δημόσια τάξη, αλλά αντίθετα έχω ενταχθεί πλήρως στην ελληνική κοινωνία, είμαι σύζυγος έλληνα πολίτη, μητέρα έλληνα πολίτη, μου έχουν χορηγηθεί επανειλημμένα ισχύουσες άδειες διαμονής, έχω ήδη ελληνική παιδεία και δεν έχω απασχολήσει ουδέποτε τις δικαστικές αρχές έκτοτε.
Συγχρόνως, το μέτρο ασφαλείας της απέλασής μου κατ’ άρθρο 75 § 1 ΠΚ έχει παραγραφεί και το Δικαστήριό Σας έχει τη δυνατότητα να διατάξει την μη εκτέλεση του συγκεκριμένου μέτρου ασφαλείας.
ΕΠΕΙΔΗ για τη συζήτηση της παρούσας παραιτούμαι από την προθεσμία κλητεύσεώς μου και από αυτήν την ίδια την κλήτευση.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΩ: Να γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις μου κατά του μέτρου ασφαλείας της απέλασής μου, που μου επιβλήθηκε με την με αριθμό 0000/0000 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης και να κρίνει το Δικαστήριό Σας ότι δεν πρέπει να εκτελεστεί το συγκεκριμένο μέτρο ασφαλείας σε βάρος μου.
……………. 00.00.0000
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: