Τρίτη, 19 Αυγούστου 2008

ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ..........

(Διαδικασία άρθρου 681Δ ΚΠολΔ)

Α Γ Ω Γ Η

Ι. Ε. του Α., κατοίκου …….., … χιλιόμετρο Επαρχιακής Οδού ………. – …….

Κ Α Τ Α

1.- Της στην Αθήνα (……. ……. …., ……….) εδρεύουσας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «………… Α.Ε.», που εκπροσωπείται νόμιμα.

2.- Του Δ. Κ, Γενικού Διευθυντή της εφημερίδας «……….», κατοίκου Αθηνών, ……. ……. …., ………..

3.- Του Κ. Α, Διευθυντή Σύνταξης της εφημερίδας «…………..», κατοίκου Αθηνών, ……. ……. …., ………..

4.- Του Κ. Τ, Διευθυντή Σύνταξης της εφημερίδας «………..», κατοίκου Αθηνών, ……. ……. …., ………..

_________________________________________

- Α -

Είμαι επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης του κέντρου διασκεδάσεως «Κ», που παρουσιάζει, μεταξύ άλλων και θέαμα «αργού καλλιτεχνικού γδυσίματος γυναικών» («strip – tease»), που βρίσκεται στη ………. και στο ….. χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού ………. – ………………..

- Β -

Η πρώτη των εναγομένων είναι ιδιοκτήτρια της ημερήσιας εφημερίδας «……………..», που εκδίδεται στην Αθήνα, ο δεύτερος εναγόμενος είναι Γενικός Διευθυντής της ίδιας εφημερίδας και οι τρίτος και τέταρτος εναγόμενοι είναι Διευθυντές Σύνταξης της ίδιας εφημερίδας.

- Γ -

Το Σάββατο (Παρασκευή προς Σάββατο) … Αυγούστου …… και περί ώρα 01.00, μεγάλη δύναμη αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων ………….. (χωρίς να γνωρίζω τότε γιατί ασχολήθηκε αυτή η υπηρεσία με τον έλεγχο και την έρευνα, ενόψει του ότι μέχρι τότε, όλα τα χρόνια, που είμαι επιχειρηματίας κέντρων διασκεδάσεως, οι έρευνες γινόντουσαν από άλλα κλιμάκια της «Ελληνικής Αστυνομίας» - Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών, Υποδιεύθυνση Ασφαλείας, μικτές ομάδες διαφόρων ειδικοτήτων, τοπικό Αστυνομικό Τμήμα κλπ), έκανε λεπτομερέστατο έλεγχο σε μένα και το προσωπικό της επιχείρησης, που εκείνη την στιγμή αριθμούσε 20 περίπου άτομα και λεπτομερή έρευνα στο κτίριο της επιχείρησής μου, στους πέριξ αυτού χώρους, ενόψει του ότι όλο το κτίριο είχε κυκλωθεί από τους αστυνομικούς και στην συνέχεια λεπτομερή έρευνα, στην ευρισκόμενη σε απόσταση περίπου δύο (2) χιλιομέτρων από το κατάστημα της επιχείρησης, κατοικία μου, όπου ζω με την σύζυγό μου και το ανήλικο παιδί μας. Εκ των υστέρων και μετά από τις καταθέσεις των μαρτύρων αστυνομικών έμαθα ότι ερευνούσαν ύπαρξη ατόμων με πλαστά διαβατήρια.

Από τους ελέγχους και τις έρευνες διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

Α.- Κατά τον έλεγχο των υπαλλήλων μου και εμού στην επιχείρησή μου:

1. Μία υπάλληλός μου, την οποία γνώριζα ως H. M. S. S. E. P. B. (όνομα) F. (επώνυμο) και με υπηκοότητα βρετανική, βρέθηκε να κατέχει πλαστό βρετανικό διαβατήριο με τα αυτά στοιχεία και συνελήφθη.

2. Μία υπάλληλος την οποία γνώριζα ως D. (όνομα) P. (επώνυμο) και με υπηκοότητα Σερβική, καταγραμμένη με νόμιμη άδεια παραμονής στον Δήμο ………… της ………….., βρέθηκε να κατέχει πλαστό ισπανικό διαβατήριο με το όνομα M. G. E. και συνελήφθη.

3. Εγώ βρέθηκα να κατέχω το διαβατήριό μου, με όλα μου τα στοιχεία κανονικά, το οποίο διαβατήριο κατασχέθηκε γιατί ήταν αντικανονική η σφράγισή του, γεγονός που οφείλετο σε λανθασμένη σφράγισή του από το ειδικό μηχάνημα του τμήματος έκδοσης διαβατηρίων της Νομαρχίας …………, όπως αμέσως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί.

Β.- Κατά την λεπτομερέστατη έρευνα στο κατάστημά μου, που πραγματοποιήθηκε από 01.00 έως και 05.10 της … Αυγούστου ……..:

1. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (λόγω ύπαρξης βάσιμων υπονοιών ότι περιέχουν χρήσιμα στοιχεία για την υπόθεση που ερευνάτο) 38 βιντεοκασέτες που προερχόντουσαν από καταγραφή του χώρου του καταστήματός μου, που γινόταν με ειδικό σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, όπως αυτό γίνεται και στις Τράπεζες και σε άλλους χώρους. Το σύστημα είχε τοποθετηθεί για ασφάλεια του χώρου του καταστήματος τόσο από τις κλοπές που γινόντουσαν από το προσωπικό, όσο και για εξασφάλιση των πελατών της επιχείρησης από ενοχλήσεις που θα προερχόντουσαν από διάφορους άλλους πελάτες, ή από παράνομες ενέργειες πελατών (π.χ. εμπορία ή χρήση ναρκωτικών, κλοπές κλπ) ενόψει του ότι ήθελα να διατηρήσω στην επιχείρησή μου υψηλότατες προδιαγραφές ασφαλείας. Οι πελάτες που ερχόντουσαν στην επιχείρησή μου γνώριζαν την ύπαρξη του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης ενόψει του ότι μία μεγάλη πινακίδα τους ενημέρωνε ότι ο χώρος μαγνητοσκοπείται για αποκλειστικά δική τους ασφάλεια.

2. Βρέθηκε και κατασχέθηκε μία πλήρης μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή [κεντρική μονάδα, οθόνη, πληκτρολόγιο, «ποντίκι» («mouse»), σαρωτής εγγράφων («scanner»), εκτυπωτής («printer») και μηχάνημα επικοινωνίας («modem») του υπολογιστή με το Διαδίκτυο («Internet»)].

3. Κατασχέθηκαν δύο αποσυνδεμένα συστήματα ασυρμάτου πολιτών («CB»), που βρέθηκαν συσκευασμένα σε ντουλάπι της βιβλιοθήκης του γραφείου μου.

Γ.- Κατά την λεπτομερέστατη έρευνα στον πέριξ του καταστήματός μου χώρου δεν ανευρέθη τίποτε.

Δ.- Κατά την λεπτομερέστατη έρευνα στην κατοικία της D. P, που πραγματοποιήθηκε από 12.20 έως και 12.57 της … Αυγούστου ……:

Βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα σερβικό διαβατήριο με τα στοιχεία της, χρήματα και διάφορες αποδείξεις καταβολής μισθωμάτων.

Ε.- Κατά την λεπτομερέστατη έρευνα στην κατοικία μου που πραγματοποιήθηκε από 14.23 έως και 15.20 της … Αυγούστου ……:

1. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 βιντεοκασέτες που άλλες προερχόντουσαν από καταγραφή του χώρου του καταστήματός μου, που γινόταν με ειδικό σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, όπως προαναφέρθηκε και άλλες αποτελούσαν αντιγραφές ταινιών από την τηλεόραση, ταινίες παιδικού περιεχομένου, ταινίες από τον γάμο μου και άλλες οικογενειακές εκδηλώσεις.

2. Βρέθηκαν συσκευασμένα σε ντουλάπα πέντε (5) φιαλίδια εκτόξευσης χημικών αερίων, που τα είχα αποθηκεύσει προς προστασία της συζύγου μου και του μικρού μας παιδιού, αφού το σπίτι μας είναι μονοκατοικία και τελείως απομονωμένη, φιαλίδια τα οποία κατασχέθηκαν.


Οι αστυνομικοί, όσο διαρκούσε ο έλεγχος και η έρευνά τους στην επιχείρηση και στην κατοικία μου, εγκατέστησαν στο γραφείο μου στην επιχείρηση, ορισμένους από την δύναμή τους, οι οποίοι άρχισαν να ελέγχουν το περιεχόμενο των κασετών τοποθετώντας μία – μία στο βίντεο του γραφείου και βλέποντάς τες στην οθόνη της τηλεόρασης άλλοτε σε γρήγορο ρυθμό (όταν οι κασέτες δεν παρουσίαζαν κίνηση, δηλαδή τις ώρες που το κατάστημα ήταν κλειστό) και σε κανονικό ρυθμό (όταν οι κασέτες παρουσίαζαν κίνηση).

Μετά από τους ελέγχους και τις έρευνες στην επιχείρησή μου και στην κατοικία μου, οι δύο προαναφερθείσες υπάλληλοί μου και εγώ περί ώρα 06.00 της … Αυγούστου ……, ημέρα Σάββατο, οδηγηθήκαμε στα γραφεία της προαναφερθείσας υπηρεσίας, όπου και ανακριθήκαμε πολλές φορές, χωρίς, βεβαίως, ποτέ να καταλάβω τι ακριβώς αναζητούσαν οι αστυνομικοί.

Συγχρόνως, άλλοι αστυνομικοί, χωρισμένοι σε συνεργεία έκαναν λεπτομερή έλεγχο των κασετών και του κομπιούτερ μου, ενώ απολογηθήκαμε η αγγλίδα F. στις 23.30 του Σαββάτου … Αυγούστου ……, εγώ στις 04.30 της Κυριακής … Αυγούστου …… και η Σερβίδα P στις 05.00 της Κυριακής … Αυγούστου …...

- Δ -

Την ίδια εκείνη ημέρα Κυριακή … Αυγούστου …… και περί ώρα 10.00, οι αστυνομικοί τόσο εμένα όσο και τις δύο προαναφερθείσες υπαλλήλους μου, μας οδήγησαν στον Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ………, όπου μας απαγγέλθηκαν υπ’ αυτού οι εξής κατηγορίες:

Α.- Κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σε μένα:

1. Παράβαση των άρθρων 1 παράγρ. 1α και 2α και 7 παράγρ. 8α του Ν. 2168/93 (σχετικά με τα χαρακτηρισθέντα ως όπλα φιαλίδια).

2. Παράβαση των άρθρων 1 παράγρ. 4, 2 παράγρ. 4, 10 παράγρ. 1, 3 του ΝΔ 1244/1972 (σχετικά με τους ασυρμάτους CB).

3. Παράβαση του άρθρου 53 παράγρ. 1 και 4 Ν 2910/2001 (σχετικά με την απασχόληση αλλοδαπών).

Β.- Κατηγορία που απαγγέλθηκε στην εκ των υπαλλήλων μου D. P:

Παράβαση του άρθρου 54 παράγρ. 7γ του Ν. 2910/2001 (χρήση πλαστού διαβατηρίου).

Γ.- Κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στην εκ των υπαλλήλων μου F:

Παράβαση του άρθρου 54 παράγρ. 7γ του Ν. 2910/2001 (χρήση πλαστού διαβατηρίου),

ενώ ο Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης διέταξε την παραπομπή μας στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο, που θα συνεδρίαζε την επόμενη ημέρα Δευτέρα … Αυγούστου …… και διέταξε να συνεχιστεί η προσωρινή μας κράτηση.

Την επόμενη ημέρα Δευτέρα … Αυγούστου ……, οι δύο προαναφερόμενες υπάλληλοί μου και εγώ δικαστήκαμε με το ανωτέρω κατηγορητήριο από το αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο και αυτό εξέδωσε την με αριθμό ……../…. 08. …., με την οποία η D. P καταδικάστηκε για το αδίκημα που κατηγορείτο σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) μηνών και χρηματική ποινή 500.000 δραχμών, η H. F καταδικάστηκε για το αδίκημα που κατηγορείτο σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) μηνών και χρηματική ποινή 500.000 δραχμών, ποινές των οποίων η εκτέλεση ανεστάλη λόγω λευκού ποινικού τους παρελθόντος και εγώ αθωώθηκα για το αδίκημα του Ν. 2910/2001 (παράνομη απασχόληση αλλοδαπών) και καταδικάστηκα για το αδίκημα της οπλοκατοχής (παράβαση των άρθρων 1 παράγρ. 1α και 2α και 7 παράγρ. 8α του Ν. 2168/93) σε ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή 200.000 δραχμών και για το αδίκημα της κατοχής των σταθμών CB (παράβαση των άρθρων 1 παράγρ. 4, 2 παράγρ. 4, 10 παράγρ. 1, 3 του ΝΔ 1244/1972) σε ποινή φυλάκισης τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή 70.000 δραχμών, και κατά συγχώνευση σε συνολική ποινή φυλάκισης επτά (7) μηνών και συνολική χρηματική ποινή 230.000 δραχμών, ενώ συγχρόνως το Δικαστήριο επικύρωσε την κατάσχεση των δύο σταθμών ασυρμάτου και των πέντε φιαλιδίων εκτόξευσης χημικού αερίου και διέταξε την απόδοση σε μένα των βιντεοκασετών και ολοκλήρου του συστήματος του ηλεκτρονικού μου υπολογιστή, αφού από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προέκυπτε κάτι επιλήψιμο σε σχέση με τα παραπάνω αντικείμενα, τα οποία δεν παρουσίαζαν καμία παράνομή μου ενέργεια.

Κατά της αποφάσεως αυτής και οι τρεις κατηγορούμενοι ασκήσαμε έφεση και βρισκόμαστε εν αναμονή εκδίκασής της.

- Ε -

Την ίδια εκείνη ημέρα (…. 08. ….) το ίδιο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο δίκασε, μεταξύ πολλών άλλων, και την υπόθεση κάποιας Κ. – Σ. Ζ. (K. – S. Z), προσώπου τελείως αγνώστου σε μένα, η οποία είχε συλληφθεί από άλλους αστυνομικούς, σε άλλο τόπο (……… ………..) και σε έρευνα στο σπίτι της είχαν βρεθεί οκτώ (8) χάπια «ecstasy». Η κατηγορουμένη αυτή καταδικάστηκε με την υπ’ αριθμό ……../…. 08…… απόφαση του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ……… σε ποινές φυλάκισης τριών μηνών για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και τριών μηνών για χρήση ναρκωτικών ουσιών, ποινές που συγχωνεύθηκαν σε συνολική ποινή 4 μηνών, ενώ το Δικαστήριο ανέστειλε την εκτέλεση της συνολικής ποινής λόγω λευκού ποινικού παρελθόντος της συγκεκριμένης κατηγορουμένης

- ΣΤ -

Την Πέμπτη …. Νοεμβρίου ….., πολλοί γνωστοί και φίλοι μου, μου τηλεφώνησαν και μου ανέφεραν ότι η ημερήσια εφημερίδα «………..», αναφέρεται σε μένα. Έκπληκτος για την πληροφόρηση, αφού είμαι άτομο χωρίς ιδιαίτερη δημοσιότητα, αφού ουδέποτε υπήρξα κάποιος από τους «επώνυμους» με τους οποίους ασχολούνται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρά μόνο ένας απλός επιχειρηματίας, αγόρασα το φύλλο της ανωτέρω εφημερίδας.

Με έκπληξη, που αμέσως μετατράπηκε σε αγανάκτηση διάβασα στην πρώτη σελίδα της ανωτέρω εφημερίδας, με ημερομηνία έκδοσης την Πέμπτη …. Νοεμβρίου ……. και στο κεντρικό της θέμα τα εξής εκπληκτικά, συκοφαντικά και δυσφημιστικά για το άτομό μου, τα οποία έγραψε άγνωστος σε μένα συντάκτης, ενόψει του ότι πουθενά στο σύνολο του άρθρου δεν υπήρχε ονοματεπώνυμο συντάκτη:

Στον υπέρτιτλο του άρθρου με άσπρα γράμματα σε κόκκινο φόντο η εφημερίδα ανέφερε:

«Η ‘………’ αποκαλύπτει τα ονόματα του μεγαλύτερου σκανδάλου στη ………. – Κρυφές κάμερες για εκβιασμούς – Ναρκωτικά και αλλοδαπές καλλονές».

Αμέσως παρακάτω με τεράστια μαύρα γράμματα με κόκκινη υπογράμμιση η εφημερίδα ανέφερε:

«Η Σ. και η Ντ. έγραψαν τις κασέτες – τσόντες με τρανταχτά ονόματα της …………….».

Το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο δημοσίευμα κατέληγε με μικρότερα γράμματα με τις εξής πληροφορίες:

«Ο εισαγγελέας ψάχνει ποιοι κουκούλωσαν το θέμα – Κάποιοι άνωθεν έθαψαν την επιτυχία των Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας – Πελάτες του κέντρου ‘Κ’ και πρωταγωνιστές των οργίων λεφτάδες, κοσμικοί, αστυνομικοί κ.ά.».

Συγχρόνως το δημοσίευμα παρέπεμπε στην τρίτη σελίδα της εφημερίδας, ενώ το ρεπορτάζ της πρώτης σελίδας συμπλήρωναν οι φωτογραφίες (με κρυμμένο πρόσωπο) δύο ημίγυμνων γυναικών.

Στην τρίτη σελίδα συνεχίζοντας το άρθρο, ο άγνωστος συντάκτης έγραφε σαν υπέρτιτλο με μαύρα γράμματα σε γκρι πλαίσιο:

«Διαταγή να ερευνηθούν τα 66 ροζ βίντεο με περιπτύξεις επωνύμων σε νυχτερινό κέντρο».

Κάτω από τον υπέρτιτλο σε κίτρινο πλαίσιο με μαύρα χοντρά γράμματα η εφημερίδα ανέφερε:

«Καίγονται τρανταχτά ονόματα».

Δίπλα ακριβώς από αυτό το πλαίσιο υπήρχε ο τίτλος του δημοσιεύματος, με κόκκινα τεράστια γράμματα:

«Εισαγγελέας ξετινάζει τη ………..».

Αμέσως παρακάτω άρχιζε το άρθρο το οποίο ανέφερε τα εξής:

«Ανάστατη και πανικόβλητη η κοινωνία της ………... Βιντεοκασέτες, 66 στον αριθμό, έχουν φέρει τα πάνω – κάτω στη …………… και έχουν δημιουργήσει μεγάλη ένταση και θόρυβο σε υψηλά ιστάμενα πρόσωπα της κοινωνικής ζωής της πόλης.

Στις 66 αυτές κασέτες εκτίθενται με λεπτομέρειες σεξουαλικά όργια, παρτούζες, χρήση ναρκωτικών ουσιών και χαπιών ecstasy σε γνωστό στριπτιζάδικο της ………….. και όπως όλα δείχνουν, κάποιοι προφανώς επειδή διέθεταν την δύναμη, κουκούλωσαν το θέμα.

Χθες μάλιστα ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας …………. Ε. Ζ διέταξε, γι’ αυτόν τον λόγο, επείγουσα προκαταρκτική εξέταση, την οποία ανέθεσε απευθείας στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σ. Τ. και όχι σε κάποιον κατώτερο δικαστικό, όπως θα μπορούσε. Άλλωστε, το θέμα καίει και από τη φωτιά του αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να καούν πολλοί και μάλιστα από τους πλέον ευυπόληπτους πολίτες της …………., αλλά και άλλων πόλεων της ………….

Στις … Αυγούστου του ……., στο ….. χιλιόμετρο …….. – …….., η Ασφάλεια ………….. στις δύο και μισή το πρωί στήνει μία πραγματικά μεγάλη επιχείρηση…

Περιπολικά της Αστυνομίας, αυτοκίνητα με συμβατικούς αριθμούς, ζητάδες και δεκάδες άνδρες ένστολοι και μη, μπλοκάρουν ένα αρκετά μεγάλο τετράγωνο, όπου βρίσκεται το στριπτιζάδικο πολυτελείας ‘Κ’. Οι πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι αδιάφθοροι της Αστυνομίας με επικεφαλής τον αστυνομικό διευθυντή Δ. Π, κάνουν λόγο για μια καλοστημένη επιχείρηση προώθησης γυναικών στην πορνεία και για μια ακόμη πιο καλοστημένη επιχείρηση διάθεσης ναρκωτικών.

Το κατάστημα προσφέρει εκτός από ψυχαγωγικό πρόγραμμα και πλούσιο χαλαρωτικό. Ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια στην πίσω πλευρά του χρησιμεύουν για την χαλάρωση των πελατών με ποικίλους τρόπους: αλλοδαπές γυναίκες και ναρκωτικά χάπια. Πελάτες του καταστήματος είναι μεγαλοεπιχειρηματίες, επιστήμονες, αστυνομικοί και, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ακόμα και άνθρωποι που προέρχονται από το δικαστικό κύκλο. Μόνο που, όπως ανακαλύπτουν οι αδιάφθοροι υπάρχει και κάτι επιπλέον: οι ιδιοκτήτες του κέντρου είχαν εγκαταστήσει μέσα στα δωμάτια και τους ειδικούς χώρους ολόκληρο σύστημα μαγνητοσκόπησης. Κάμερες που κατέγραφαν – με κάθε λεπτομέρεια φυσικά – το τι γινόταν και, κυρίως, από ποιους γινόταν…

Οι αστυνομικοί σχηματίζουν δύο δικογραφίες. Μία για τον Ε. και την Π. και μία για την Γαλλοπολωνέζα, που περιλαμβάνει και κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Η τελευταία προφυλακίζεται. Στο αυτόφωρο δικαστήριο που γίνεται, κάποιοι επικαλούνται το νόμο περί προσωπικών δεδομένων και οι κασέτες που αποτελούσαν ανακριτικό υλικό, δεν προβάλλονται! Το δικαστήριο τις επιστρέφει στους κατόχους της. Έτσι, η όλη επιχείρηση των αδιάφθορων για ξεσκέπασμα της υπόθεσης πέφτει στο κενό. Πρόκειται για γκάφα κάποιων δικαστικών ή για σκόπιμη απόκρυψη στοιχείων; Σ’ αυτό το ερώτημα καλείται να απαντήσει η επείγουσα εξέταση την οποία διέταξε χθες ο εισαγγελέας Ε. Ζ..»

Κάτω από το άρθρο και σε συνέχειά του μέσα σε κόκκινο πλαίσιο με άσπρα γράμματα ο συντάκτης ανέφερε ως τίτλο:

«Περιποίηση με ecstasy»

και συνέχιζε:

«Η έφοδος της αστυνομίας εκείνο το βράδυ της … Αυγούστου απέδωσε. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης και αγορανομικός υπεύθυνος του ‘Κ’, Ι. Ε. του Α., … χρόνων και η Κ. – Σ. Σ, … χρόνων, Γαλλοπολωνέζα, η οποία βρίσκονταν στο ειδικό δωμάτιο με πελάτες. Στο δωμάτιο βρέθηκαν και χάπια ecstasy. Σε άλλο χώρο του καταστήματος συνελήφθη η ..χρονη Ντ. Π από τη Σερβία, η οποία, όπως ανακαλύπτουν λίγο μετά οι αστυνομικοί, είχε πλαστό διαβατήριο. Εκεί, οι αδιάφθοροι βρήκαν και πήραν μαζί τους 66 βιντεοκασέτες, στις οποίες είχε καταγραφεί όλη η επώνυμη πελατεία την ώρα των ερωτικών περιπτύξεων με τις αλλοδαπές…»

Το ρεπορτάζ της τρίτης σελίδας συμπλήρωναν δύο φωτογραφίες, όπου ένα ζευγάρι γυμνό έκανε έρωτα (στην μία τεράστια φωτογραφία) και ένα ζευγάρι ημίγυμνο συζητούσε (στην άλλη φωτογραφία).

- Ζ -

Το δημοσίευμα αυτό αναφέρεται σε μένα και περιλαμβάνει στο σύνολό του σειρά αναληθών και συκοφαντικών ισχυρισμών, οι οποίοι κατά κατάχρηση της ελευθερίας του τύπου, προσβάλλουν άμεσα την υπόληψη και την αξιοπρέπειά μου, ο σεβασμός και η προστασία των οποίων, όπως κάθε ανθρώπου, αποτελούν πρωταρχική υπόθεση της Πολιτείας. Συγκεκριμένως:

1) Ο υπέρτιτλος της πρώτης σελίδας («Η ‘……’ αποκαλύπτει τα ονόματα του μεγαλύτερου σκανδάλου στη …… – Κρυφές κάμερες για εκβιασμούς – Ναρκωτικά και αλλοδαπές») αναφερόμενος σε μένα, με παρουσιάζει σαν εκβιαστή και σαν έμπορο ή τουλάχιστον προμηθευτή ναρκωτικών, κατηγορίες βαρύτατες, ψευδέστατες, που καμία σχέση δεν έχουν με εμένα, αφού ουδέποτε ασχολήθηκα με εκβιασμούς και ναρκωτικά.

2) Η αναφορά της εφημερίδας στην πρώτη σελίδα που επικεντρώνεται στους πελάτες της επιχείρησής μου («Πελάτες του κέντρου ‘Κ’ και πρωταγωνιστές των οργίων λεφτάδες, κοσμικοί, αστυνομικοί κ.ά.») με παρουσιάζει σαν μαστρωπό τουλάχιστον, που επιτρέπει στην επιχείρησή του οι πελάτες να κάνουν όργια.

3) Ο υπέρτιτλος της τρίτης σελίδας («Διαταγή να ερευνηθούν τα 66 ροζ βίντεο με περιπτύξεις επωνύμων σε νυχτερινό κέντρο») με παρουσιάζει και πάλι σαν μαστρωπό, που επέτρεπα να υπάρχουν περιπτύξεις πελατών με υπαλλήλους μου στην επιχείρησή μου.

4) Το άρθρο αναφέρει ψευδέστατα και συκοφαντικά γεγονότα τα οποία ουδέποτε συνέβησαν στην επιχείρησή μου («Στις 66 αυτές κασέτες εκτίθενται με λεπτομέρειες σεξουαλικά όργια, παρτούζες, χρήση ναρκωτικών ουσιών και χαπιών ecstasy σε γνωστό στριπτιτζάδικο της …….. και όπως όλα δείχνουν, κάποιοι προφανώς επειδή διέθεταν την δύναμη κουκούλωσαν το θέμα»). Η συγκεκριμένη αναφορά εκτός του ότι είναι ψευδέστατη και με δακτυλοδεικτεί και πάλι ως μαστρωπό και έμπορο ή προμηθευτή ναρκωτικών, προσπαθεί να κάνει αληθοφανές το δημοσίευμα ισχυριζόμενο ότι κάποιοι κουκούλωσαν το θέμα.

5) Το άρθρο συνεχίζοντας και για να κάνει ακόμη πιο αληθοφανές το δημοσίευμα του αναφέρεται σε δήθεν πληροφορίες που είχαν οι αστυνομικοί («Οι πληροφορίες που έχουν στην διάθεσή τους οι αδιάφθοροι της Αστυνομίας με επικεφαλής τον αστυνομικό διευθυντή Δ. Π, κάνουν λόγο για μια καλοστημένη επιχείρηση προώθησης γυναικών στην πορνεία και για μία ακόμη πιο καλοστημένη επιχείρηση διάθεσης ναρκωτικών»). Η αναφορά αυτή σε πληροφορίες που δήθεν είχαν ο αστυνομικοί προσπαθεί να πείσει τον αναγνώστη ότι όλα όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα δεν είναι ψευδή και συκοφαντικά, αφού τα ίδια αναφέρονται και στις πληροφορίες που είχε η αστυνομία. Βεβαίως και αυτό το σημείο είναι ψευδέστατο και κακοηθέστατο, αφού η αστυνομικές ενέργειες δεν έγιναν για τον λόγο αυτόν και ούτε είχε ποτέ τέτοιες πληροφορίες η αστυνομία, αφού ουδέποτε ασχολήθηκα με μαστρωπείες, εκβιασμούς και προμήθειες ναρκωτικών και ουδέποτε διαπιστώθηκε οτιδήποτε στις εκατοντάδες φορές που έκανε έλεγχο η αστυνομική αρχή στην επιχείρησή μου, όπως κάνει και σε όλα τα νυχτερινά κέντρα. Ο συντάκτης του κατάπτυστου κειμένου προσπαθεί να πείσει τον αναγνώστη ότι όλα όσα αναφέρει είναι αληθή, αφού και η αστυνομία είχε τέτοιες πληροφορίες. Αλλά και αυτό είναι ψευδέστατο και συκοφαντικό.

6) Το ψευδές και συκοφαντικό δημοσίευμα συνεχίζοντας την αισχρή συμπεριφορά του εναντίον μου, αναφέρει και πάλι αναληθή γεγονότα που και πάλι με παρουσιάζουν σαν μαστρωπό και προμηθευτή ναρκωτικών («Το κατάστημα προσφέρει εκτός από ψυχαγωγικό πρόγραμμα και πλούσιο χαλαρωτικό. Ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια στην πίσω πλευρά του χρησιμεύουν για την χαλάρωση των πελατών με ποικίλους τρόπους: αλλοδαπές γυναίκες και ναρκωτικά χάπια»). Το ψεύδος του δημοσιεύματος προσπαθεί να γίνει αληθοφανές αναφέροντας για δήθεν «δωμάτια» που διαθέτει η επιχείρησή μου και τα οποία χρησιμοποιούνται για συνεύρεση πελατών μου με γυναίκες και για κατανάλωση ναρκωτικών. Πουθενά, όμως, δεν υπάρχουν δωμάτια, ούτε απλά, ούτε «ειδικά διαμορφωμένα» και έτσι και πάλι το δημοσίευμα με καταδεικνύει σαν μαστρωπό και προμηθευτή ναρκωτικών.

7) Το δημοσίευμα για να πείσει τον αναγνώστη ότι λέει την αλήθεια ψεύδεται και πάλι αναφερόμενος σε δικογραφίες («Οι αστυνομικοί σχηματίζουν δύο δικογραφίες. Μία για τον Ε και την Π και μία για την Γαλλοπολωνέζα, που περιλαμβάνει και κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών»). Στο σημείο αυτό ο ψεύτης και συκοφάντης συντάκτης του άρθρου ξεπερνά τον εαυτό του, αφού αναφερόμενος σε δημόσια έγγραφα, ευκόλως προσπελάσιμα, μπερδεύει δύο υποθέσεις, οι οποίες καμία σχέση δεν έχουν μεταξύ τους, ώστε να αποδείξει του λόγου το αληθές. Η γαλλοπολωνέζα Κ. – Σ. Ζ, τελείως άσχετη με μένα και την επιχείρησή μου, την οποία δεν γνώριζα, συνελήφθη στην ………, στο σπίτι της για κατοχή (στο σπίτι της) 8 χαπιών «ecstasy» και δικάστηκε από το ίδιο αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο ………. για το αδίκημα κατοχής και χρήσης ναρκωτικών. Ούτε υπάλληλός μου ήταν ούτε την γνώριζα. Εκείνη την ημέρα το αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο δίκασε περισσότερες από δέκα διαφορετικές υποθέσεις τόσο με έλληνες κατηγορούμενους όσο και με αλλοδαπούς εκτός από την δική μου. Ο συντάκτης συνέδεσε δύο άσχετες υποθέσεις για να κάνει ακόμη πιο αληθοφανή την «έρευνά» του, γεγονός απαράδεκτο, αφού αφορά δημόσια έγγραφα που είναι προσβάσιμα στον οποιοδήποτε.

8) Ο αρθρογράφος, προφανώς χωρίς να έχει παρακολουθήσει την διαδικασία στο αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο ………… και χωρίς να έχει ανατρέξει σε δημόσια έγγραφα, στην προσπάθειά του να κάνει αληθοφανές το άρθρο του φέρεται να έχει παρακολουθήσει την διαδικασία ή εν πάση περιπτώσει να έχει διαβάσει την δικογραφία («Στο αυτόφωρο δικαστήριο που γίνεται, κάποιοι επικαλούνται το νόμο περί προσωπικών δεδομένων και οι κασέτες που αποτελούσαν ανακριτικό υλικό δεν προβάλλονται!»). Ομολογουμένως ο συντάκτης του άρθρου έχει τεράστια φαντασία, αφού προσπαθεί με αυτήν να αναπαραστήσει την δίκη, στην οποία ουδεμία συζήτηση έγινε για τις κασέτες, αφού δεν κατηγορήθηκε κανείς για την ύπαρξή τους και αφού δεν περιείχαν κάτι το επιλήψιμο, αλλά και καμία αναφορά σε προσωπικά δεδομένα έγινε.

9) Στο τέλος του δημοσιεύματος σε κόκκινο πλαίσιο και με υπέρτιτλο το άρθρο κατέληγε και πάλι με ψευδές και συκοφαντικό δημοσίευμα («Περιποίηση με ecstasy - Η έφοδος της αστυνομίας απέδωσε. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης και αγορανομικός υπεύθυνος του ‘Κ’, Ι. Ε του Α, … χρόνων και η Κ. – Σ. Σ, … χρόνων, Γαλλοπολωνέζα, η οποία βρισκόταν στο ειδικό δωμάτιο με πελάτες. Στο δωμάτιο βρέθηκαν και χάπια ecstasy… Εκεί, οι αδιάφθοροι βρήκαν και πήραν μαζί τους 66 βιντεοκασέτες, στις οποίες είχε καταγραφεί όλη η επώνυμη πελατεία την ώρα των ερωτικών περιπτύξεων με τις αλλοδαπές…»). Είναι φανερό ότι ο συντάκτης του άρθρου γνωρίζει επακριβώς τις δικογραφίες, από τις λεπτομέρειες των ηλικιών. Κατά συνέπεια γνωρίζει ότι η Γαλλοπολωνέζα ουδεμία σχέση έχει με μένα, δεν βρέθηκε σε κανένα «ειδικό δωμάτιο» (αφού όπως προαναφέρθηκε η επιχείρησή μου δεν διαθέτει ούτε απλά ούτε «ειδικά» δωμάτια) και ουδέποτε βρέθηκαν χάπια ecstasy ή οποιαδήποτε άλλα ναρκωτικά στο κατάστημά μου, ενώ συγχρόνως ουδείς αναφέρθηκε στο ότι το περιεχόμενο των κασετών περιείχε «ερωτικές» ή άλλου είδους περιπτύξεις των «επωνύμων» πελατών μου και έτσι, καθίσταται προφανής η πρόθεσή του να με συκοφαντήσει με το κατάπτυστο, ρυπαρό λιβελογράφημά του, παρουσιάζοντάς με και πάλι στο κλείσιμο της έρευνας σαν προαγωγό γυναικών στην πορνεία και σαν προμηθευτή ναρκωτικών ουσιών.

- Η -

Την ίδια εκείνη ημέρα (Πέμπτη ….11. ….) έδωσα εντολή στον Πληρεξούσιο Δικηγόρο μου να στείλει επιστολή διαμαρτυρίας και ανασκευής του δημοσιεύματος, την οποία εν μέρει δημοσίευσε η εφημερίδα στο φύλλο της του Σαββάτου …..11……. Σε αυτό το φύλλο έγινε φανερή η διάθεση του συντάκτη να με κατασυκοφαντήσει και πάλι και να επαληθεύσει τις διαμαρτυρίες μου για το ότι το δημοσίευμα της ….11…. στόχευε στην κατασυκοφάντησή μου και στην προσβολή της προσωπικότητάς μου. Συγκεκριμένως, ο συντάκτης του δημοσιεύματος απατώντας στην επιστολή του Δικηγόρου μου και καταλήγοντας, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Και κάτι τελευταίο: το γεγονός – που αποδέχεται και ο Ι. Ε - ότι στην επιχείρησή του απασχολούσε αλλοδαπές, δεν δείχνει κάτι; Είναι φυσιολογικό να εργάζονται σε νυκτερινό κέντρο αλλοδαπές; Και με ποια ιδιότητα εργάζονται; Όχι μόνον στον ‘Κ’, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα…»

Ομολογουμένως, τέτοια νοοτροπία που εξομοιώνει όλες τις αλλοδαπές που εργάζονται σε νυκτερινά κέντρα με πόρνες, διανομείς ναρκωτικών κλπ, μόνο σε άλλες εποχές ανατρέχει, όπου η φασιστική νοοτροπία και η προπαγάνδα είχε σαν στόχο συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Και μόνο από την αποστροφή αυτής της παραγράφου αποδεικνύεται περίτρανα η πρόθεση του συντάκτη να με κατασυκοφαντήσει και να προσβάλει την προσωπικότητά μου, αφού για τον συντάκτη του δημοσιεύματος οποιαδήποτε εργαζόμενη σε νυκτερινό κέντρο αλλοδαπή (εξαιρεί προφανώς τις ημεδαπές) δεν είναι τίποτε άλλο παρά πόρνη, διακινήτρια ναρκωτικών και ο επιχειρηματίας την χρησιμοποιεί για τον σκοπό αυτόν.

- Θ -

ΕΠΕΙΔΗ όλα τα παραπάνω αναγραφόμενα και καταχωρηθέντα στην εφημερίδα «……..», που εκδόθηκε στις ….11…… είναι συκοφαντικά, ψευδή και μειώνουν την τιμή και υπόληψή μου.

ΕΠΕΙΔΗ είναι προφανές, ότι ο συντάκτης, σε συνεννόηση και σε γνώση τόσο του δεύτερου εναγομένου, Γενικού Διευθυντή της εφημερίδας που ελέγχει την ύλη καθημερινώς, όσο και των τρίτου και τέταρτου των εναγομένων, που είναι διευθυντές σύνταξης και κατά συνέπεια οι επιμελητές της ύλης της εφημερίδος, δημοσίευσε τα ανωτέρω, σκοπεύοντας όλοι να πλήξουν καίρια την τιμή, υπόληψη και κοινωνικό μου κύρος και να κλονίσουν την πεποίθηση της κοινωνίας της ……. και των πελατών μου σχετικά με την εντιμότητά μου, εμφανίζοντάς με ως μαστρωπό, εκβιαστή και έμπορο ναρκωτικών, που επιτρέπει στην επιχείρησή του να γίνονται «όργια», «παρτούζες» σε «ειδικά δωμάτια», όπου γίνεται και χρήση ναρκωτικών, ενώ συγχρόνως μαγνητοσκοπεί τους πελάτες του, τους οποίους στην συνέχεια εκβιάζει. Απόρροια του συκοφαντικού δημοσιεύματος ήταν η πλήρης οικονομική μου καταστροφή, αφού αμέσως μετά το δημοσίευμα η επιχείρησή μου παρουσίασε μία τεράστια οικονομική κάμψη ενόψει του ότι οι πελάτες, φοβισμένοι από τα ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα της εφημερίδος αποφεύγουν να πλησιάσουν.

Τα προπαρατιθέμενα κείμενα είναι καθ’ ολοκληρία αναληθή, κατάπτυστα και συκοφαντικά με καταπληκτική μεθόδευση (συνδέουν δύο άσχετες υποθέσεις και την αναφέρουν ως μία που αφορά εμένα) και οι εναγόμενοι, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις ο καθένας, τα συνέταξαν και δημοσίευσαν σε πλήρη επίγνωση της αναλήθειάς τους και με σκοπό την κατασυκοφάντησή μου. Επιχειρούν με τα δημοσιεύματα να με εμφανίσουν αναληθώς και συκοφαντικώς ως «εκβιαστή», «μαστρωπό» και «έμπορο ή προμηθευτή ναρκωτικών ουσιών».

ΕΠΕΙΔΗ όποιος ζημιώνει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει (914 ΑΚ). Όποιος επίσης με πρόθεση ζημίωσε άλλον κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη, έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει (919 ΑΚ). Όποιος, τέλος, γνωρίζοντας ή υπαίτια αγνοώντας, υποστηρίζει ή διαδίδει αναληθείς ειδήσεις που εκθέτουν σε κίνδυνο την πίστη, το επάγγελμα ή το μέλλον άλλου (δυσφημιστικές διαδόσεις), έχει την υποχρέωση να τον αποζημιώσει (920 ΑΚ).

ΕΠΕΙΔΗ σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία, το Δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αυτό ισχύει ιδίως για εκείνον που υπέστη προσβολή της τιμής του (932 ΑΚ), ενόψει μάλιστα της συνταγματικής απαγόρευσης προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Έτσι, λοιπόν, αφού ληφθεί υπόψη το είδος και η βαρύτητα της προσβολής, την απήχηση που είχε αυτή στην κοινή γνώμη, - ενδεικτικά της οποίας είναι ότι ο δίαυλος «Α», στις ειδήσεις του στις 19.30 της ίδιας ημέρας (ειδήσεις με την μεγαλύτερη ή εν πάση περιπτώσει με μία από τις μεγαλύτερες θεαματικότητες δελτίων ειδήσεων) αναμετέδωσε την είδηση, όπως και το ότι η κίνηση της επιχείρησής μου περιορίσθηκε από εκείνη την ίδια ημέρα της δημοσίευσης στο 10% της συνήθους κίνησης – και την περιουσιακή κατάσταση των διαδίκων, πρέπει να μου επιδικασθεί ως χρηματική μου ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το ποσό των διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (293.470,28 ευρώ).

ΕΠΕΙΔΗ ο ιδιοκτήτης παντός εντύπου υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση για την παράνομη περιουσιακή ζημία καθώς και σε χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη, οι οποίες υπαιτίως προξενήθηκαν με δημοσίευμα που θίγει την τιμή ή την υπόληψη παντός ατόμου, έστω και αν η κατά το άρθρο 914 ΑΚ υπαιτιότητα, ή η κατά το άρθρο 919 ΑΚ πρόθεση και η κατά το άρθρο 920 ΑΚ γνώση ή υπαίτια άγνοια συντρέχει στο συντάκτη του δημοσιεύματος ή εάν αυτός είναι άγνωστος στον εκδότη ή στον διευθυντή σύνταξης του εντύπου.

ΕΠΕΙΔΗ σε περίπτωση προσβολής της προσωπικότητας πέραν της άρσεως της προσβολής μπορεί να ζητηθεί και η παράλειψή της στο μέλλον και ειδικότερα, σε περίπτωση δυσφημιστικών ειδήσεων, η παράλειψη της δημοσιεύσεώς τους, με την απειλή χρηματικής ποινής ως μέσου εκτελέσεως της σχετικής διάταξης της απόφασης.

ΕΠΕΙΔΗ το Δικαστήριο, εφόσον η απόφασή του είναι καταψηφιστική, διατάσσει υποχρεωτικώς τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα που έγινε το επιλήψιμο δημοσίευμα, καθώς και την θέση που δημοσιεύεται η απόφαση. Με την απόφαση καθορίζεται χρηματική ποινή για κάθε ημέρα καθυστέρησης της δημοσίευσης της απόφασης.

ΕΠΕΙΔΗ από την κυκλοφορία των ανωτέρω δημοσιευμάτων που είναι στο σύνολό τους αναληθή, όπως ήταν γνωστό ή υπαίτια αγνοούσαν στον (άγνωστο σε μένα) συντάκτη τους, στον νόμιμο εκπρόσωπο της πρώτης εναγομένης, στον υπεύθυνο της έκδοσης δεύτερο εναγόμενο και στους διευθυντές σύνταξης τρίτο και τέταρτο εναγόμενο, υπέστην ηθική βλάβη για την ικανοποίηση της οποίας πρέπει να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να μου καταβάλουν σε ολόκληρο ο καθένας το ποσό των διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (293.470,28 ευρώ).

ΕΠΕΙΔΗ οι εναγόμενοι, σύμφωνα με την παράγρ. 6 του άρθρου μόνου του Ν. 1178/1981, είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύσουν την απόφαση που θα εκδοθεί, καθώς και την είδηση ότι η εφημερίδα καταδικάσθηκε, στην ίδια σελίδα και με την ίδια έκταση του επιλήψιμου δημοσιεύματος, με την απειλή χρηματικής ποινής για κάθε ημέρα καθυστέρησης, που πρέπει να καθορισθεί στο ποσό των διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (293,47 ευρώ).

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το άρθρο 681Δ ΚΠολΔ, κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 παράγρ. 1, 667, 670, 671 παράγρ. 1 έως 3 και 672 – 676 ΚΠολΔ δικάζονται από το καθ’ ύλη αρμόδιο Δικαστήριο οι πάσης φύσεως διαφορές που αφορούν σε αποζημιώσεις οποιασδήποτε μορφής περιουσιακής ζημίας ή ηθικής βλάβης που προκλήθηκε δια του τύπου ή με ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές, ως και οι συναφείς προς αυτές αξιώσεις προστασίας της προσωπικότητας των προσβληθέντων, αρμόδια δε εισάγεται κατά τόπον η παρούσα, αφού το παραπάνω φύλλο της εφημερίδας κατά την παραπάνω ημέρα κυκλοφορίας των επιλήψιμων δημοσιευμάτων και στην …………., όπου θεωρείται επελθόν και το αποτέλεσμα της προσβολής (δωσιδικία αδικήματος).

ΕΠΕΙΔΗ η απόφαση, που θα εκδοθεί, πρέπει να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή, αφού συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι γι’ αυτό και εν πάση περιπτώσει η καθυστέρηση στην εκτέλεση, θα προκαλέσει σε μένα σημαντική ζημία, λαμβανομένης ιδίως της έντασης της προσβολής που μου έγινε με τα επιλήψιμα δημοσιεύματα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ:

Να γίνει δεκτή η αγωγή μου.

Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της αγωγής, να μου καταβάλουν ως χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που έχω υποστεί από τα επιλήψιμα δημοσιεύματα, εις ολόκληρο ο καθένας, το ποσό των διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (293.470,28 ευρώ), με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής ως την εξόφληση.

Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να δημοσιεύσουν την απόφαση, που θα εκδοθεί, στην εφημερίδα «………», καθώς και την είδηση ότι η εφημερίδα καταδικάσθηκε στην ίδια σελίδα και με την ίδια έκταση του επιλήψιμου δημοσιεύματος, με την απειλή χρηματικής ποινής για κάθε ημέρα καθυστέρησης, που πρέπει να καθορισθεί στο ποσό των διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (293,47 ευρώ).

Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να παραλείψουν στο μέλλον την δημοσίευση των δυσφημιστικών και αναληθών γεγονότων, που διέδωσαν με τα επιλήψιμα δημοσιεύματα, με την απειλή χρηματικής ποινής δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2.934,70 ευρώ) για κάθε νέα δημοσίευση.

Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί.

Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι, σε ολόκληρο ο καθένας, στην δικαστική μου δαπάνη.

………16 ……. 2…..

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: