Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2009

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ/ΘΑΝΑΤΟΣ/ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ

ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ …………
Α Γ Ω Γ Η
1.-Α. Μ. του Γ., κατοίκου ……………..
2.-Ε. συζύγου Α. Μ., το γένος Ν. Μ., κατοίκου ……………..
3.-Γ. Μ. του Α., κατοίκου ………………………..
4.-Π. Μ. του Γ., κατοίκου ………………………...
5.-Σ. συζύγου Π. Μ., κατοίκου ……………………………….
6.-Γ. Θ., κατοίκου ………………………………...
7.-Μ. συζύγου Γ. Θ., το γένος Γ. Μ., κατοίκου …………………….
8.-Α. Μ., κατοίκου …………………………………...
9.-Χ. συζύγου Α. Μ., το γένος Γ. Μ., κατοίκου ………………………..
10.-Γ. Θ. του Λ., κατοίκου ……………………………….
11.-Σ. συζύγου Γ. Θ. το γένος Μ., κατοίκου …………………..
12.-Σ. Κ., κατοίκου ……………………………….
13.-Α. συζύγου Σ. Κ., το γένος Ν. Μ., κατοίκου ………………..
14.-Χ. Μ. του Ν., κατοίκου ……………………………...
15.-Γ. Μ. του Π., κατοίκου …………………………..
16.-Σ. Μ. του Π., κατοίκου ……………………………….
17.-Δ. Θ. του Γ., κατοίκου ………………………………...
18.-Α.Θ. του Γ., κατοίκου ……………………………………………..
19.-Σ.Θ. του Γ., κατοίκου ………………………………………..
20.-Ε. Μ. του Α., κατοίκου …………………………………...
21.-Σ. Μ. του Α., κατοίκου ……………………………...
22.-Λ. Θ. του Γ., κατοίκου …………………………………..
23.-Ν. Θ. του Γ., κατοίκου ……………………………….
24.-Ε. Θ. του Γ., κατοίκου ……………………………….
25.-Π.Κ. του Σ., κατοίκου ………………………………..
26.-Π. συζύγου Η. Τ., το γένος Ν. Λ., κατοίκου ……………………….
Κ Α Τ Α
1.-Χ. Χ. του Θ., κατοίκου ………………………...
2.-Της στην ………… (………………) εδρεύουσας ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία "………. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ", που εκπροσωπείται νόμιμα.
3.-Β. Τ. του Δ., κατοίκου …………………………..
4.-Της στην ……….. (………………) εδρεύουσας ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία "…………………. ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", που εκπροσωπείται νόμιμα.
________________________________
Στις 00.00…….. και περί ώρα 04.45 η τρίτη εναγομένη οδηγώντας το με αριθμό κυκλοφορίας ……….. ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας "………." τύπου "………..", χρώματος …………., κυριότητας, νομής και κατοχής της, ασφαλισμένου κατά τον παραπάνω χρόνο στην τέταρτη εναγομένη για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη, έβαινε επί της οδού ……….. - …………., με κατεύθυνση από ………….. προς ………...
Την ίδια εκείνη στιγμή ρυμουλκούμενο από τρακτέρ όχημα (πλατφόρμα), με αριθμό κυκλοφορίας …………, κυριότητας, νομής και κατοχής του πρώτου εναγομένου, ασφαλισμένου κατά τον παραπάνω χρόνο στην δεύτερη εναγομένη για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη, ήταν σταθμευμένο στην άκρη της οδού και δεξιά σε σχέση με την κίνηση του ανωτέρω αυτοκινήτου, καταλαμβάνοντας με το αριστερό τμήμα του μέρος του οδοστρώματος πλάτους τουλάχιστον 0,50 εκατοστών.
Εντός του αυτοκινήτου της τρίτης εναγομένης και στην θέση του συνοδηγού, συνεπιβάτης ήταν και η Ε. Μ. του Α. και της Ε., κόρη του 1ου και της 2ης από εμάς, αδελφής του 3ου από εμάς, ανιψιάς των 4ου, 5ης, 6ου, 7ης, 8ου, 9ης, 10ου, 11ης, 12ου και 13ης από εμάς, πρώτης εξαδέλφης των 14ης, 15ου, 16ης, 17ου, 18ης, 19ης, 20ής, 21ης, 22ου, 23ης, 24ης και 25ης από εμάς και αναδεξιμιάς της 26ης από εμάς.
Όταν το από την τρίτη εναγόμενη οδηγούμενο επιβατηγό αυτοκίνητο έφτασε στο ύψος της πλατφόρμας, τόσο από την έλλειψη της προσήκουσας προσοχής που όφειλε να έχει η τρίτη εναγομένη, όσο και από το ότι ο πρώτος εναγόμενος είχε εγκαταλείψει την πλατφόρμα του που καταλάμβανε μεγάλο τμήμα της ασφάλτου, χωρίς να έχει τοποθετήσει κανένα προειδοποιητικό σημείο μακρύτερα από το εμπόδιο (τρίγωνο), το από την τρίτη εναγόμενη οδηγούμενο αυτοκίνητο επέπεσε με το εμπρόσθιο και δεξιό τμήμα του επί του οπίσθιου και αριστερού τμήματος της πλατφόρμας με αποτέλεσμα να τραυματισθεί θανάσιμα η κόρη μας, αδελφή μας, ανιψιά μας, εξαδέλφη μας και αναδεξιμιά μας Ε. Μ., η οποία μεταφέρθηκε με διερχόμενο ΙΧΕ αυτοκίνητο στο νοσοκομείο "………" του …………… και από εκεί με ασθενοφόρο στο εφημερεύον νοσοκομείο "…………." τ… ……………………, όπου διαγνώσθηκε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και πνευμοθώρακας (Δε), έχουσα υπαραχνοειδή και ενδοκοιλιακή αιμορραγία, λεπτοφυή απεικόνιση του κοιλιακού συστήματος, λόγω εντόνου εγκεφαλικού οιδήματος, μέσες δομές χωρίς παρεκτόπιση - κατάγματα στο σπλαχνικό κρανίο και στο μετωπιαίο και κατάληψη ιγμορείων και μετωπιαίων κόλπων με υλικό (αιματηρό πιθανά), χωρίς εικόνα κατάγματος, με πνευμοθώρακα υπό τάση (Δε), ατελεκτασία στα οπίσθια τμήματα των πνευμόνων, χωρίς κατάγματα στα πλευρά και αμέσως διασωληνώθηκε παρουσιάζοντας μυδρίαση αντίδρασης άμφω, είχε ρινορραγία ακατάσχετη και έγινε πρόσθιος και οπίσθιος επιπωματισμός (έξοδος εγκεφαλικής ουσίας από τις ρινικές κοιλότητες), ενώ συγχρόνως συνδέθηκε στον μηχανικό αερισμό σε ελεγχόμενες συνθήκες και διαπιστώθηκε ότι ήταν αιμοδυναμικά ασταθέστατη, με πολυουρία, υποθερμία, διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας (οξέωση) και ηλεκτρολυτών, υποστηρίχθηκε με ινότροπα και υγρά και χορηγήθηκε αντιδιουρητική ορμόνη για τον έλεγχο της πολυουρίας, ενώ η εκτίμηση των Νευροχειρουργών ήταν ότι το στέλεχος του εγκεφάλου ήταν εγκολεασμένο και συγχρόνως τέθηκε σε αποιδηματική και λοιπή κλασσική φαρμακευτική αγωγή και σε αγωγή για τις διαταραχές του πτητικού μηχανισμού τις οποίες παρουσίαζε, ενώ η εικόνα της ήταν εικόνα εγκεφαλικού θανάτου και στις 00.00.0000 απεβίωσε.
Ο αδόκητος και άδικος θάνατος του αγαπημένου μας ως άνω προσώπου, στο οποίο είχαμε μεγάλη αδυναμία όλοι μας, λόγω του λαμπρού χαρακτήρα του, του αρίστου ήθους και συμπεριφοράς του, μας γέμισε αβάστακτη θλίψη, πόνο και ψυχική οδύνη. Η οδύνη μας αυτή επιτείνεται από το γεγονός ότι ήταν μόλις .. ετών, με άρτια σωματική διάπλαση, καλή θρέψη και πλήρη υγεία, αλλά και άμεσος συμπαραστάτης μας, τόσο των δύο πρώτων από εμάς που δεν είχαμε άλλο κορίτσι και ήταν το μονάκριβό μας, όσο και όσο και του τρίτου από εμάς, που ήταν μοναδικά συνδεδεμένος με την μοναδική αδελφή του, αλλά και των υπολοίπων από εμάς που ήταν το καμάρι μας και το πιο αγαπημένο πρόσωπο από όλους τους συγγενείς μας, πρόσχαρο, ευχάριστο, που προσέτρεχε σε κάθε ανάγκη μας και σε κάθε επιθυμία μας, σε κάθε χαρά μας και σε κάθε λύπη μας, συμπαραστάτης μας σε κάθε δύσκολη στιγμή μας και κοινωνός κάθε ευχάριστης στιγμής μας και χάθηκε τόσο πρόωρα από την εγκληματική και επιπόλαιη συμπεριφορά του πρώτου και της τρίτης των εναγομένων, ώστε κανένα αντάλλαγμα δεν είναι ικανό να αντισταθμίσει την απώλειά του.
'Έτσι, λόγω της αβάσταχτης ψυχικής οδύνης που υποστήκαμε και θα υποστούμε για το μέλλον και για όλη μας τη ζωή, ο πρώτος εναγόμενος ως κύριος, νομέας και κάτοχος της ζημιογόνου πλατφόρμας που την είχε εγκαταλείψει επί του οδοστρώματος, χωρίς κανένα σήμα αναγγελίας κινδύνου και η τρίτη εναγόμενη ως οδηγός, κυρία, νομέας και κάτοχος του επιβατηγού αυτοκινήτου επί του οποίου επέβαινε η μονάκριβη κόρη μας, η αδελφή μας, η ανιψιά μας, η εξαδέλφη μας και η αναδεξιμιά μας, που με την επιπόλαιη οδήγηση επέρριψε το αυτοκίνητο επί του ανωτέρω σταθμευμένου επί της οδού ρυμουλκούμενου (πλατφόρμας), αποκλειστικοί υπαίτιοι του θανατηφόρου ατυχήματος, η δεύτερη και τέταρτη εναγόμενες ως ασφαλιστικές εταιρίες των ζημιογόνων πλατφόρμας του πρώτου εναγομένου και αυτοκινήτου της τρίτης εναγομένης, είναι υπόχρεοι και πρέπει να μας καταβάλουν σε ολόκληρο ο καθένας, χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης και αβάστακτου πόνου και απελπισίας τα παρακάτω ποσά:
1.- Στον 1ο από εμάς χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης το ποσό των ………… € για τον άδικο χαμό του μονάκριβου κοριτσιού του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος της, το γεγονός ότι ήταν το στήριγμα, η χαρά, η ελπίδα για το μέλλον, το γεγονός ότι του είπαν να μεταβεί στο νοσοκομείο για την αναγνώριση του πτώματος και όλη η ψυχική ταλαιπωρία που αισθάνθηκε εκείνη την στιγμή, θα του μείνουν ανεξίτηλα και θα τον συνοδεύουν στην υπόλοιπη ζωή του, επιδεινώνοντας την ισόβια έλλειψη της παρουσίας της.
2.- Στην 2η από εμάς χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης το ποσό των ………. € για τον άδικο χαμό της μονάκριβης κόρης της. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος της, το γεγονός ότι ήταν το στήριγμα, η χαρά, η ελπίδα για το μέλλον, το γεγονός ότι της είπαν να μεταβεί στο νοσοκομείο για την αναγνώριση του πτώματος και όλη η ψυχική ταλαιπωρία που αισθάνθηκε εκείνη την στιγμή, θα της μείνουν ανεξίτηλα και θα την συνοδεύουν στην υπόλοιπη ζωή της, επιδεινώνοντας την ισόβια έλλειψη της παρουσίας της.
3.- Στον 3ο από εμάς χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης το ποσό των ……….. € για τον άδικο χαμό της μονάκριβης αδελφής του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος της, το γεγονός ότι ήταν η μονάκριβη αδελφή του, η μοναδική στενή συγγενής του, το μοναδικό του στήριγμα για το μέλλον, η μοναδική του χαρά, το γεγονός ότι του είπαν να μεταβεί στο νοσοκομείο για την αναγνώριση του πτώματος και όλη η ψυχική ταλαιπωρία που αισθάνθηκε εκείνη την στιγμή, θα του μείνουν ανεξίτηλα και θα τον συνοδεύουν στην υπόλοιπη ζωή του, επιδεινώνοντας την ισόβια έλλειψη της παρουσίας της.
4.- Στους 4ο, 5η, 6ο, 7η, 8ο, 9η, 10ο, 11η, 12ο και 13η από εμάς, χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης το ποσό των ………. € στον καθένα από εμάς για τον άδικο χαμό της ανιψιάς μας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός της, το γεγονός ότι ήταν η πλέον αγαπημένη ανιψιά μας, το καμάρι μας και νεοτάτη στην ηλικία και όλη η ψυχική ταλαιπωρία που αισθανθήκαμε, θα μας μείνουν ανεξίτηλα και θα μας συνοδεύουν στην υπόλοιπη ζωή μας, επιδεινώνοντας την ισόβια έλλειψη της παρουσίας της.
5.- Στους 14η, 15ο, 16η, 17ο, 18η, 19η, 20ή, 21η, 22ο, 23η, 24η και 25η από εμάς, χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης το ποσό των ……. € στον καθένα από εμάς για τον άδικο χαμό της εξαδέλφης μας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός της, το γεγονός ότι ήταν η πλέον αγαπημένη εξαδέλφη μας, το καμάρι μας και νεοτάτη στην ηλικία και όλη η ψυχική ταλαιπωρία που αισθανθήκαμε, θα μας μείνουν ανεξίτηλα και θα μας συνοδεύουν στην υπόλοιπη ζωή μας, επιδεινώνοντας την ισόβια έλλειψη της παρουσίας της.
6.- Στην 26η από εμάς, χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης το ποσό των ……… € για τον άδικο χαμό της πνευματικής της κόρης. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός της, το γεγονός ότι ήταν η αγαπημένη μου αναδεξιμιά, το καμάρι μου και νεοτάτη στην ηλικία και όλη η ψυχική ταλαιπωρία που αισθάνθηκα, θα μου μείνουν ανεξίτηλα και θα με συνοδεύουν στην υπόλοιπη ζωή μου, επιδεινώνοντας την ισόβια έλλειψη της παρουσίας της.
'Έτσι, από τις παραπάνω αιτίες οι εναγόμενοι μας οφείλουν συνολικά το ποσό των ………….. € (στον 1ο, 2η και 3ο από εμάς ……… + ………. + ……… €, στους 4ο, 5η, 6ο, 7η, 8ο, 9η, 10ο, 11η, 12ο και 13η από εμάς …….. + ………. + ………. + ……….. + ……….. + ……….. + ………. + ……… + ……….. + …………. €, στους 14η, 15ο, 16η, 17ο, 18η, 19η, 20ή, 21η, 22ο, 23η, 24η, και 25η από εμάς …….. + ………… + …………. + ……… + …………. + ………. + ……… + ………… + ………… + ………… + ……….. + ………….. € και στην 26η από εμάς …….. €) σε ολόκληρο ο καθένας, αρνούνται δε να μας καταβάλουν τα ανωτέρω ποσά, αν και αναγνωρίζουν την υποχρέωσή τους αυτή γι' αυτό και πρέπει να υποχρεωθούν σ' αυτό δικαστικά, νομιμότοκα από την επίδοση της παρούσας και μέχρι την πλήρη εξόφληση.
ΕΠΕΙΔΗ περιορίζουμε τα παραπάνω ποσά της χρηματικής ικανοποίησης για ψυχική οδύνη κατά ……… € για τον καθένα από τους 1ο, 2ο και 3ο από εμάς, το οποίο επιφυλασσόμαστε να απαιτήσουμε από το ποινικό δικαστήριο, που θα δικάσει την ποινική υπόθεση και έτσι οι εναγόμενοι οφείλουν στον 1ο από εμάς ……… €, στην 2η από εμάς ………. € και στον 3ο από εμάς ………. € και έτσι οι εναγόμενοι μας οφείλουν το συνολικό ποσό των ………….. € υπό τις ανωτέρω διακρίσεις.
ΕΠΕΙΔΗ συντρέχει νόμιμος λόγος να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί.
ΕΠΕΙΔΗ νομιμοποιούμαστε ενεργητικά να ασκήσουμε την αγωγή αυτή κατά των εναγομένων.
ΕΠΕΙΔΗ η αγωγή μας είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμη και αληθινή.
ΕΠΕΙΔΗ το Δικαστήριό σας είναι αρμόδιο καθ' ύλη και κατά τόπο, δικάζοντας με την ειδική διαδικασία του άρθρου 681Α του ΚΠολΔ για την εκδίκαση αυτής της αγωγής.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΟΥΜΕ: Για τους στο ιστορικό της παρούσας αναφερόμενους λόγους να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, σε ολόκληρο ο καθένας να μας καταβάλουν: 1) στον 1ο από εμάς ………. €, 2) στην 2η από εμάς ……. €, 3) στον 3η από εμάς ……….. €, 4) στον καθένα από τους 4ο, 5η, 6ο, 7η, 8ο, 9η, 10ο, 11η, 12ο και 13η από εμάς ………… €, 5) στον καθένα από τους 14η, 15ο, 16η, 17ο, 18η, 19η, 20ή, 21η, 22ο, 23η, 24η, και 25η από εμάς ……… € και 6) στην 26η από εμάς ……… € και συνολικά πρέπει να καταβάλουν για όλους μας ……….. €, νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση τους. Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί. Να καταδικασθούν οι αντίδικοί μας στη δικαστική μας δαπάνη.
……………. 00.00.0000
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: