Πέμπτη, 14 Μαΐου 2009

ΠΤΩΧΕΥΣΗ/ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ/4ο

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ «ΑΑΑ ΑΕ»
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……..
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ
1.- Της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ Α.Ε.»
2.- Του ΑΒ, εγγυητή της οφειλής μου προς την τράπεζά σας.
3.- Του ΓΔ, εγγυητή της οφειλής μου προς την τράπεζά σας.

…………….. 00.00.0000
Όπως σας είναι γνωστό με την με αριθμό 00000/00.00.0000 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, που εκδόθηκε μετά από αίτησή μου, διατάχθηκε το άνοιγμα της διοαδικασίας συνδιαλλαγής για τις οφειλές μου.
Η τράπεζά σας αποτελεί τον μεγαλύτερο πιστωτή και υπέγραψε το από 00.00.0000 μνημόνιο και έκτοτε παρακολουθεί αφενός την εξέλιξη της συνδιαλλαγής και αφετέρου τις οικονομικές δυνατότητές μου, σε σχέση με την αναδιάρθρωση που έχω σχεδιάσει και στην οποία συμφωνήσατε.
Επίσης γνωρίζετε ότι μετά από διαπραγματεύσεις με σημαντικότατο αριθμό πιστωτών μου έχουμε καταλήξει σε κοινή απόφαση περί της διαγραφής του 50% των οφειλών μου προς αυτούς και την καταβολή του υπολοίπου ποσού σε ποσοστό 40% σε 24 άτοκες μηνιαίες δόσεις και σε ποσοστό 60% σε 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις που θα αρχίσουν μετά την λήξη του προηγούμενου 24μηνου.
Μετά την ανάλυση των υποχρεώσεών μου και των δυνατοτήτων μου, που προκύπτουν από τις μελέτες των οικονομικών μου συμβούλων, λαμβάνοντας υπόψη και τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, σας προτείνω το πλαίσιο για τη συμμετοχή σας στη συμφωνία των πιστωτών, συμμετοχή, άλλωστε, που λόγο του μεγέθους της οφειλής μου αποτελεί την μοναδική προϋπόθεση κατάρτισης της συμφωνίας. Έτσι, σας προτείνω τα εξής:
1) Να καταρτίσω συμφωνία με τους πιστωτές μου που θα προβλέπει καταβολές μου μόνο σ’ αυτούς.
2) Διακοπή της τοκοφορίας των προς εσάς οφειλόμενων δανείων και λοιπών υποχρεώσεών μου καθ’ όλη τη διετία της συνδιαλλαγής.
3) Εκ νέου διαπραγμάτευση των οφειλών μου προς εσάς εντός τριμήνου από τη λήξη της διετούς διαρκείας συνδιαλλαγής, εφόσον αυτή επιτύχει.
4) Είσπραξη από εσάς των απαιτήσεών μου από τρίτους και διάθεσή τους για τους σκοπούς της συνδιαλλαγής και των λειτουργικών μου εξόδων, του τυχόν υπολοίπου περιεχομένου σε ειδικό λογαριασμό, ώστε μετά την πάροδο της διετίας συνδιαλλαγής να υπάρχουν κεφάλαια που θα διατεθούν σύμφωνα με την τότε συμφωνία μας.
5) Εξασφάλιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας εμού των εγγυητών μου, ώστε να σας μεταβιβάσουν τα ενυπόθηκα προσωπικά τους στοιχεία έναντι της οφειλής μας.
Με την βεβαιότητα ότι θα κατανοήσετε τις προτάσεις μου, όπως, άλλωστε, θα κατανοήσετε ότι το συμφέρον αμφοτέρων βρίσκεται στην επιβίωση της επιχείρησής μου και όχι στην πτώχευσή της, η οποία ουδένα θα ωφελήσει, αναμένω την θετική σας απάντηση για να επιτύχουμε την σύμπραξη του απαραίτητου ποσοστού οφειλετών για την κατάρτιση της συνολικής συμφωνίας των πιστωτών μου.
Με εκτίμηση,
ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: